Harvestorová technologie

Moderní těžba dřeva v lese se již dnes neobejde bez použití moderních těžebních technologií, které nahrazují dřívější mechanickou práci v lese. 

-

Naše flexibilní firemní struktura nám zajišťuje mimořádnou nákladovou výhodu oproti konkurenčním zpracovatelům a těžařům dřeva.

Používáme nejmodernější harvestory značky John Deere, které umožňují efektivní těžbu dřeva a kácení stromů v jakýchkoliv terénech s následnou logistikou dřeva na místo určení (k tomu využíváme LKT 80 v kombinaci s železným koněm Moritz FR50 a pilaře), a jeho následnou dopravou vlastními vyvážecími soupravami.

Pokácením dřeva naše péče o les nekončí - standardně poskytujeme služby počínaje úklidem lesa po těžbě a následnou kompletní péčí o nový les - výsadba mladých stromků, pěstební činnost, prořezávky a probírky atd.

Vlastníkům a správcům lesa poskytujeme i návazné služby související s obchodováním a prodejem dřeva. Zprostředkováváme nákup a prodej dřeva všech sortimentů a dřevin. Také jsme schopni zajistit jakékoliv množství dřevní štěpky na prodej, ať už z našich vlastních zakázek (těžby dřeva), tak i dřevní štěpky od dalších spolupracujících partnerů. 

Máte zájem o naše služby v oblasti těžby dřeva nebo chcete prodat či koupit dřevní surovinu? Obraťte se na naše obchodní oddělení v sekci Kontakty. 

Shrnutí:

Těžba dřeva

Zabýváme se těžbou dřeva pomocí nejmodernější harvestorové technologie (John Deere), rizikovým kácením, kácením ve strmých svazích (k tomu využíváme LKT 80 (lesní kolový traktor v kombinaci s železným koněm Moritz FR50), a jeho následnou dopravou vlastními vyvážecími soupravami.
Rizikové kácení

S naší nejmodernější harvestorovou technologií John Deere si umíme poradit i s rizikovým kácením a kácením ve strmých svazích k tomu využíváme LKT 80 v kombinaci s železným koněm Moritz FR50 (využíváme jako trakční navyják), a pilaři.
Harvestorová technologie

Spoléháme na harvestorové technologie značky John Deere, díky tomu si umíme poradit i s rizikovým kácením a kácením ve strmých svazích, kde využíváme LKT 80 v kombinaci s železným koněm Moritz FR50. Mítní a úmyslné těžby
(vykácení z náletů a výchovné zásahy). Dále
provádíme odkorňování při těžbě kůrovcem napadených stromů a v náročných terénních podmínkách používáme trakční navijáky a železné koně.
Pěstební činnost

Naše služby v oblasti pěstebních činností zahrnují zalesňování, včetně dodávky sadebního materiálu, ochranu lesa (asanace dřeva), výchovu mladých lesních porostů, a následnou průběžnou péči o vysázené stromy (prořezávky, probírky atd.).
Nákup & prodej dřeva a biomasy (dřevní štěpky). 

Zprostředkováváme nákup a prodej dřeva všech sortimentů & biomasy (dřevní štěpky) a klestů), s vlastním vyvozem / vaším vývozem.

 Reference a prezentace | Pouze na vyžádání.


Chcete se dozvědět více? | Máte nějaké otázky?

Převzato z wikipedie

Harvestor je víceoperační stroj, který při těžbě dříví kácí, odvětvuje, rozřezává a ukládá strom v jednom cyklu. Jednotlivé výřezy zůstávají v porostu v neurovnaných, či urovnaných hráních. Celkový cyklus je plně mechanizovaný a automatizovaný. Harvestory se dělí do tří tříd podle výkonu, hmotnosti a dosahu výložníku jeřábu. V současné době se nejvíce prosazuje střední třída pro možnost jejího nasazení jak v probírkách, tak v mýtní těžbě.