Kontakt

Office: Praha, Brno
Sídlo společnosti:

Bluetme, s.r.o.

Hornická 833/5, Havířov, 735 64

IČ | 09871357 | DIČ 09871357

+420 608 220 886

Právní zastoupení | JUDr. Jiří Horáček

DŮRAZNÉ UPOZORNĚNÍ:

Na nevyžádané e-maily NEODPOVÍDÁME! Reklamní nabídky, včetně nabídek pracovních pozic a nabídek ke spolupráci, jsou AUTOMATICKY považovány za SPAM. Pokud s námi NESPOLUPRACUJETE, nejste v naší databázi kontaktů, váš e-mail NEMUSÍ být přečten. Děkujeme za pochopení.

STRICT NOTICE:

We do not respond to unsolicited emails! Advertising offers, including job offers and collaboration proposals, are AUTOMATICALLY considered as SPAM. If you are not collaborating with us, and your email address is not in our contact database, your email MAY NOT be read. Thank you for your understanding.

ESTRICTO AVISO:

 ¡No respondemos a correos electrónicos no solicitados! Las ofertas publicitarias, incluyendo ofertas de trabajo y propuestas de colaboración, son CONSIDERADAS AUTOMÁTICAMENTE como correo no deseado (SPAM). Si no está colaborando con nosotros y su dirección de correo electrónico no está en nuestra base de datos de contactos, SU CORREO ELECTRÓNICO PUEDE NO SER LEÍDO. Gracias por su comprensión.

KLARE HINWEIS:

Auf unaufgeforderte E-Mails antworten wir nicht! Werbeangebote, einschließlich Jobangebote und Kooperationsvorschläge, gelten AUTOMATISCH als SPAM. Wenn Sie nicht mit uns zusammenarbeiten und Ihre E-Mail-Adresse nicht in unserer Kontakt-Datenbank ist, könnte Ihre E-Mail möglicherweise nicht gelesen werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.