Public Relation (PR)

Naše PR strategie a média 

Cíle PR kampaně: Naším hlavním cílem je budování povědomí o značce Bluetme. Chceme spojovat lidi, podporovat projekty s velkým vizionářským plánem a ukazovat sílu spolupráce. 

Cílová skupina: Cílová skupina je pro nás neomezená. Oslovujeme zákazníky, obchodní partnery a všechny, kdo sdílejí naši vášeň pro inovace a společenský pokrok. 

Klíčová sdělení: Měníme složité v jednoduché, podporujeme projekty s velkým výhledem do budoucna a věříme v sílu spolupráce. Naše poselství spočívá v překonávání výzev pomocí inovativních řešení. 

Aktivity: Soustředíme se na sociální média a pravidelnou komunikaci s naším publikem. Prezentujeme naše projekty, sdílíme příběhy o úspěšných spolupracích a reagujeme na aktuální události. 

Oblast působení: Bluetme je dynamická společnost s globálním působením. Zaměřujeme se na širokou škálu odvětví, od technologií po veřejné projekty, s cílem přinášet inovace do každodenního života. 

Konkurenční výhody: Naší jedinečností jsou rychlá řešení, tým odborníků s vizí a schopnost transformovat koncepty do úspěšných projektů. Jsme strážci inovací a spojovatelé lidí k dosažení společného cíle. 

Bluetme, k dispozici na dosah ruky, kdekoli a kdykoli!

Budování povědomí o značce Bluetme: Jsme odhodláni přinést naše poselství širší veřejnosti. Naším hlavním cílem je poskytnout informace o Bluetme a jeho hodnotách, které spočívají ve spojování lidí, podporování ambiciózních projektů a věření v sílu kolektivní spolupráce. 

Podpora vizionářských projektů: Věříme ve velké vize a snažíme se podporovat projekty s ambiciózními cíli. Naše PR kampaň se zaměřuje na zdůrazňování silného partnerství, které dokáže přinést inovace a úspěchy. Chceme ukázat, že Bluetme není pouze obchodní značkou, ale také spojencem pro ty, kteří se odváží snít velké.

Cílová skupina: Naše cílová skupina je skutečně rozmanitá a neomezená. Oslovujeme nejen zákazníky, ale obchodní partnery a  jednotlivce, kteří sdílejí naši vášeň pro inovace a touhu po společenském pokroku. Bez ohledu na to, zda jste součástí podnikatelského světa, médií nebo obyčejného jednotlivce, Bluetme vás zve k zapojení se do naší vzrušující cesty. 

Společně směřujeme k rozvoji: Věříme v sílu kolektivního úsilí a sdíleného zájmu o inovace. Chceme spojit ty, kteří mají touhu měnit svět a hledat nové možnosti. Naše PR kampaň směřuje k vytváření prostoru pro všechny, kteří chtějí být součástí společného úsilí o pokrok, ať už v oblasti podnikání, médií nebo širší veřejnosti. 

Měníme složité v jednoduché: Věříme v sílu jednoduchosti. Naše poselství spočívá v tom, že dokážeme transformovat komplexní problémy do jednoduchých a srozumitelných řešení. S námi už není nic nemožné. 

Podporujeme projekty s vizí do budoucna: Naše srdce bije pro projekty, které mají dlouhodobý výhled. Podporujeme vizionářské myšlenky a investujeme do projektů, které mění budoucnost. Společně vytváříme cestu k novým horizontům. 

Věříme v sílu spolupráce: Síla spojená je silnější. Věříme, že spolupráce přináší nejlepší výsledky. Naším poselstvím je podporovat a povzbuzovat lidi k navázání partnerství a společnému dosahování cílů. Jsme mostem ke společnému úspěchu. 

Aktivity: Svou pozornost zaměřujeme na sociální média, kde pravidelně komunikujeme s naším publikem. Prezentujeme naše projekty, sdílíme inspirativní příběhy o úspěšných spolupracích a aktivně reagujeme na aktuální události. Navíc dáváme lidem možnost zapojit se do naší dynamické společnosti a pracovat s námi na zajímavých projektech. Jsme online a připraveni sdílet naše příběhy s vámi.

Oblast Působení: Bluetme je dynamická společnost s globálním dosahem, rozvíjející své aktivity nejen ve Spojených státech, Německu, Itálii, Moskvě a České republice, ale i v dalších zemích po celém světě. Naše zapojení přesahuje hranice, a my jsme odhodláni přinášet inovace a pozitivní změny do každodenního života lidí, bez ohledu na to, kde právě působíme. Jsme hrdí na naši schopnost ovlivňovat a podporovat společenský rozvoj v mnoha různých částech světa.

Konkurenční výhody: Naší jedinečností jsou rychlá řešení, tým odborníků s vizí a schopnost transformovat koncepty do úspěšných projektů. Jsme strážci inovací a spojovatelé lidí k dosažení společného cíle. Naše síla spočívá především ve spolupráci s lidmi po celém světě. Díky našim partnerstvím a spojenectví můžeme dosáhnout větších výsledků a přinášet inovace do každodenního života. Nesoustředíme se na uzavřenost zaměstnaneckého kruhu, což nám otevírá neomezené možnosti. Jsme hrdí na naše partnerství a spojenectví, které nám umožňují dosahovat výjimečných výsledků a vnášet inovace do každodenního života. 

-- Bluetme --